Forside
banner-01(1).jpg
banner-01.jpg

Velkommen til Vildmoseporten 

Hvis du vil tilbage til forsiden skal du trykke på logoet af Gård 18

et egns og oplevelsescenter i Store Vildmose

 

Guidede ture i Store Vildmose

 

NYT!!    Kom på tur i Store Vildmose i bus med efterfølgende smørrebrød

 

Påskeudstilling på Vildmoseporten 28-29. marts 2024

  

Ny stemningsfilm fra Store Vildmose af Sylvan film

 

Ny gangbro på Damvej

 

 

 

 

Renovering af gangbro til trædestenene

 

Bronzetyrehoved kom til rådhuset i Aabybro

 

Besøg af Bows Nielses tipoldebarn

 

 

Billeder fra "Jul i oldemors køkken" 2023  

 

 

Billeder fra Vildmosekartoffelfestivalen 2023

 

 

 Omtale af kartoffelfestivalen

 

Åbningstid:

  • Hver dag fra 8-20 - tryk på en af de røde knapper på gelænderet for at åbne døren,det samme gælder, når du skal ud

  • Brugerne af shelterne har gratis adgang til toiletterne hele dagen 

SIDSTE NYT

AAGE V. JENSEN NATURFOND - Se video fra indvielsen af platformen

Her er billeder fra indvielsen den  Klik her for at se billederne 

https://www.avjf.dk/avjnf/naturomraader/aaby-mose/

Her har Aage V. Jensen Naturfond opført en udsigtsplatform, der skal give besøgende bedre

muligheder for at opleve en af Danmarks bedst bevarede højmoser. Udsigtsplatformen

indviedes i efteråret 2021. Bag skiltet kan man se funderingspillerne, som er op til 22 m

i jorden for at møde fast bund.

 

 Klik på billedet for at forstørre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas på brandfaren - kun ild på bålstederne - sluk gløderne med vand fra vandhanen 

 

 Se film om tørvesnusen, der kørtes fra Store Vildmose til Kaas Briketfabrik

 

Fonden Vildmoseporten ejer Vildmoseporten, som udelukkende passes af frivillige og ulønnede medlemmer af foreningen Vildmoseportens Venner, som driver og vedligeholder den uden tilskud af offentlige midler.

 

Ejendommen er en af 19 ens staldgårde, som staten byggede i 1935, og de dannede i årene frem til 1948 rammen om karantænestalde til sanering af de frygtelige og tabsgivende kvægsygdomme, kvægtuberkulose og smitsom kalvekastning. Projektet skabte på den måde faktisk vuggen til nutidens sunde kvægbesætninger i Danmark.

 

Genopbygningen
Gård 18 – Vildmoseporten – lå indtil 2004 som en forsømt og faldefærdig ejendom, der havde stået ubeboet i næsten 25 år, og udhusene havde stået tomme i lang tid.
En gruppe entusiaster og ildsjæle, med Jens Tandal Olsen i spidsen, fik samlet penge og frivillige nok til at købe ejendommen, og herefter begyndte de det store arbejde med oprydning og restaurering af gården.

 

Fonden Vildmoseporten owns Vildmoseporten, which is exclusively cared for by volunteers and unpaid members of the association Vildmoseportens Venner, which operates and maintains it without public funding.

 

The property is one of 19 identical stable farms built by the state in 1935, and in the years leading up to 1948, they formed the framework for quarantine stables for the eradication of the terrible and loss-making cattle diseases, bovine tuberculosis and contagious calf culling. In this way, the project actually created the cradle of today's healthy cattle herds in Denmark.

 

The reconstruction
Until 2004, Farm 18 - Vildmoseporten - was a neglected and dilapidated property that had been uninhabited for almost 25 years, and the outbuildings had been empty for a long time.
A group of enthusiasts and enthusiasts, led by Jens Tandal Olsen, raised enough money and volunteers to buy the property, and then began the major work of cleaning up and restoring the farm.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

Fonden Vildmoseporten ist Eigentümer von Vildmoseporten, das ausschließlich von Freiwilligen und unbezahlten Mitgliedern der Organisation Vildmoseportens Venner betreut wird, die es ohne öffentliche Mittel betreibt und instand hält.

 

Das Anwesen ist eine von 19 identischen Stallanlagen, die 1935 vom Staat gebaut wurden und in den Jahren bis 1948 den Rahmen für Quarantäneställe bildeten, um die schrecklichen und verlustreichen Rinderkrankheiten, die Rindertuberkulose und die ansteckende Kälbermast, zu sanieren. Auf diese Weise schuf das Projekt tatsächlich die Wiege der heutigen gesunden Rinderherden in Dänemark.

 

Der Wiederaufbau
Bis 2004 war der Hof 18 - Vildmoseporten - ein vernachlässigtes und baufälliges Anwesen, das seit fast 25 Jahren unbewohnt war, und die Nebengebäude standen lange Zeit leer.
Eine Gruppe von Enthusiasten und Enthusiastinnen unter der Leitung von Jens Tandal Olsen sammelte genügend Geld und Freiwillige, um das Anwesen zu kaufen, und begann dann mit den umfangreichen Arbeiten zur Sanierung und Restaurierung des Hofes.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

 

 

Udstillingen
Vildmoseporten viser i den gamle trælade en permanent fotoudstilling i ”Mosekonens Land”, der fortæller historien om naturen, historien, råstoffet, landbruget og livet i Store Vildmose gennem tiderne.

Boligen er indrettet med møbler og inventar, som den så ud, da den første forpagter, Lars P. Nordal Hansen, flyttede ind med sin familie den 1. april 1949.

I den gamle svinestald finder du nogle af de oprindelige svinestier fra 1949. Her kan du også se, hvordan kviebåse så ud, mens gården fungerede som karantænestald, da der her er opført fem båse efter de gamle tegninger.

 

The exhibition
In the old wooden barn, Vildmoseporten presents a permanent photo exhibition in "Mosekonens Land", which tells the story of nature, history, raw materials, agriculture and life in Store Vildmose through the ages.

The home is furnished with furniture and fixtures as it looked when the first tenant farmer, Lars P. Nordal Hansen, moved in with his family on April 1, 1949.

In the old pigsty, you'll find some of the original pig pens from 1949. You can also see what the heifer stalls looked like when the farm was used as a quarantine barn, as five stalls have been built here according to the old drawings.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

Die Ausstellung
In der alten Holzscheune präsentiert Vildmoseporten in "Mosekonens Land" eine ständige Fotoausstellung, die die Geschichte der Natur, der Geschichte, der Rohstoffe, der Landwirtschaft und des Lebens in Store Vildmose im Laufe der Zeit erzählt.

Das Haus ist mit Möbeln und Einrichtungsgegenständen so eingerichtet, wie es aussah, als der erste Pächter, Lars P. Nordal Hansen, am 1. April 1949 mit seiner Familie einzog.

Im alten Schweinestall finden Sie einige der Original-Schweineställe von 1949. Sie können auch sehen, wie die Färsenställe aussahen, als der Hof als Quarantänestall genutzt wurde, da hier fünf Ställe nach den alten Zeichnungen gebaut wurden.

Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator (kostenlose Version)

 

Østlængen - Festsalen
Med støtte fra RealDania har de frivillige totalt ombygget den østlige længe, så den i dag fremstår som en stor sal, som har bevaret det originale loft med hvælvinger. Den kan lejes ud til mange formål såsom kurser, møder, udstillinger, koncerter, foredrag og private fester. Gæsterne har langt til naboer og masser af muligheder for at nyde naturen i området. Stedet har service til over 80 gæster.

 

Naturskole/bålplads
Marken vest for Vildmoseporten byder på faciliteter til naturskole med shelters til overnatning, grubehuse, kålgård, bålpladser og et større fælleshus. Vikingestil præger alle bygningerne. Jammerbugt Kommune og Friluftsrådet har ydet støtte til at indrette pladsen.
Skoler, institutioner og lignende kan leje området til forskellige aktiviteter efter egne ønsker.

 

Aktiviteter
Vildmoseporten holder hvert år forskellige arrangementer for at skaffe penge til at vedligeholde stedet.
En egnsaften med spisning indleder sæsonen omkring midten af april, og menuen byder på stegt flæsk med vildmosekartofler og persillesovs samt foredrag.
Hvert år skærtorsdag og langfredag kan du se og købe kunsthåndværk såsom malerier, pileflet, stoftryk, keramik og træarbejder.

Frivillige beboere i juli kl. 10-18 stuehuset, hvor de agerer forpagtere på ejendommen og byder på kaffe med frisk hjemmebag samt viser rundt og fortæller om gården.

 

Guidede ture i mosen
Hver torsdag kl. 18.00 i juli og august kan du på en tre timers guidet rundtur besøge seværdigheder i Store Vildmose.
Deltagerne kan slutte turen i stuehuset med frisk kaffe, som forpagterens kone brygger.

Til grupper i egen bil eller i bus anbefaler Vildmoseporten en tur på to timer, hvor du hører om mosens historie og natur.
Turen slutter i Vildmoseportens udstilling og stuehus.

 

Jul i ”Oldemors Køkken”
Den sidste lørdag i november byder på julehygge, hvor børn og andre barnlige sjæle kan hygge sig med traditionelle julesysler såsom støbning af lys, kransebinding, fletning med lysesiv, fremstilling af juledekorationer og juleklip.
Køkkenet serverer risengrød, vafler og gammeldags fulling. Alt sammen til lyden af hyggelig julemusik.

  

 

Vildmoseporten er åben for besøgende hver dag kl. 10 - 20 fra påske til 1. december.

 

ENTRE Voksne 40 kr - børn 25 kr betales i pengeboksen eller MobilePay 38039
Gruppepris: Voksne 30 kr børn 20 kr

 

Kommende arrangementer:

 

14. jul 2024 kl. 10:00
Vildmoseporten beboet af Lisbeth og Bjarne Nielsen
Vildmoseporten beboet 

Læs mere18. jul 2024 kl. 18:00
Guidet aftentur
Guidet aftentur 

Læs mere20. jul 2024 kl. 10:00
KB-barnedåb
KB-barnedåb 

Læs mere


Flere arrangementer »
Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.