Forside

Formål

 

Formålet med Fonden Vildmoseporten

 • at bevare og beskytte det enestående kulturmiljø, der er i Store Vildmose.
 • at fortælle om mosens opdyrkning.
 • at give besøgende en totaloplevelse af et stykke danmarkshistorie.
 • at formidle samspillet mellem mennesket og naturen
 • at medvirke til baglandsturismens udbyggelse(15 km fra Vestkysten) ved at lave et aktivitets- og informationscenter for sommerturister
 • at udgøre en del af Økomuseum "Store Vildmose", hvori indgår "Vildmosemuseet" i Brønderslev, "Centralgården" med Ryaa Efterskole og Halmhus samt Egnssamlingen i Biersted.
 • at give lokalbefolkningen i Vildmosen en "hukommelse" og et samlingssted.
 • at fortælle kartoflens kulturhistorie, biologi og anvendelse.

 

Formålet med Vildmoseportens Venner

 

 • At fremme interessen for fonden ”Vildmoseporten”.
 • Generelt at virke som støttekreds for ”Vildmoseporten” Gård 18, Biersted Mosevej 277, St. Vildmose, 9440 Aabybro.
 • At virke for at fremme deltagelse blandt foreningens medlemmer og øvrige interesserede i aktiviteter omkring Gård 18.
 • I henhold til ovenstående tre pkt. at støtte og formidle initiativer fra såvel ”Vildmoseporten” som fra anden side, der kan fremme oplysning om og benyttelse af ”Vildmoseporten”s faciliteter.
 • Årligt, efter Fonden Vildmoseportens stiftelse, at afholde forskellige støttearrangementer for ”Vildmoseporten”. Af det indkomne nettooverskud ved hvert arrangement erlægges 2/3 til ”Vildmoseporten” og den resterende 1/3 er til foreningen ”Vildmoseportens Venner”s rådighed. Afregning til Fonden Vildmoseporten sker hver d. 20/1, 20/4, 20/7 og 20/10 med 2/3 af det forudgående kvartals nettooverskud. I forbindelse med opgørelse af foreningens årlige resultat, kan foreningens bestyrelse indstille til generalforsamlingen, at der doneres et evt. overskydende beløb som gave til ”Vildmoseporten”. Et sådant forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte på generalforsamlingen.
 • To gange årligt at udsende et nyhedsbrev til foreningens medlemmer.

 

Bliv medlem af Vildmoseportens Venner

 

Send dit navn, adresse og emailadresse til kassereren ved at klikke her

Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.