Forside

Flystyrtet 1940

 

Den 26. april 1940 kl. ca. 04.00 styrtede et engelsk Whitley

rekognoseringsfly ned i Store Vildmose tæt på den nuværende

rundkørsel ved Blokhusvej – Luneborgvej.


Flyet havde til opgave at affotografere tyskernes base på

Flyvestation Aalborg, og var blevet ramt af antiluftskyts, hvorfor

det søgte ud over det øde område i Vildmosen.

Desværre var det så hårdt medtaget, at det styrtede ned og

4 besætningsmedlemmer blev dræbt i styrtet. Kun anden pilot

Sergent Vincent Herbert Barr, reddede sig ud i faldskærm.

Han søgte tilflugt hos Ingvartine og Niels Andersen der boede i

en nærliggende kreatur-passerbolig sammen med datteren Helga.

Han var blevet såret i det ene ben af en granatsplint, han fik en

forbinding på, og noget at spise, hvorefter han faldt i søvn på

en sofa i stuen.

 

 

 

          Whitley rekogniseringsfly

 

Den tyske besættelse var jo kun godt 14 dage gammel, så egentlige

modstandsgrupper var der ikke etableret endnu, og derfor blev den

engelske flyver meldt til politiet – som udleverede ham til tyskerne,

da det danske politi ikke anede hvad de skulle stille op med ham.

Han overlevede krigen, hvor han sad fanget i 5 forskellige tyske

fangelejre.

Han giftede sig i 1972 og fik 2 døtre. Han døde 97 år gammel i 2012.

  

 

 

Vincent Herbert Barr og hans døtre 

 

Tyskerne undersøgte nedstyrtningsstedet og bjærgede ligene af de 4

dræbte flyvere, hvorefter de skjulte flyvraget under et tykt tørvelag.

De dræbte flyvere ligger begravet

på Vadum Kirkegård.


I 1978 besluttede de danske myndigheder at grave resterne af

flyvraget op, fordi erosionen havde gjort tørvelaget så tyndt, at

der var fare for at landbrugsmaskinerne skulle ramme dele af

bomberne, og derved være skyld i en eksplosion. Risikoen var rigtig,

idet man fandt en skarp 250 punds bombe på vraget Alt var godt

bevaret efter opholdet i mosejorden. Den sure mosejord standser

erosionen, da der ikke kan trænge ilt ned i moselaget. Begge motorerne

var så gode som da flyet borede sig ned i jorden, at olien stadig kunne

hældes fra. Motorerne blev renset, og senere udstillet, den ene på

Vildmosemuseet i Brønderslev, den anden på Bangsbo museum i

Frederikshavn. Artikel fra Aalborg Stiftstidende 25. august 1978. 

 

 

 Mindesten for de 4 faldne engelske flyvere.

 

Efter flyvraget var blevet gravet op, skænkede Vildmosetilsynets leder,

Erik Andersen en mindesten over de dræbte flyvere. Stenen fik plads

ude på marken hvor nedstyrtningsstedet er ca. 200 meter fra vejen.

Den blev af gode grunde ikke set af mange, og da rundkørslen blev

etableret i 1994, og den lille rasteplads blev indrettet her, besluttede

man at flytte mindestenen hertil.

 

 

 

Stedet er også mindeplads for L.P Jacobsen, der var

forstander på planteforsøgsstationen i Tylstrup 1912 - 1934,

og han stod i spidsen for opdyrkning af Store Vildmose.

 

Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.