Forside

Flystyrtet 1940

 

Den 26. april 1940 kl. ca. 04.00 styrtede et engelsk Whitley rekogniseringsfly ned i Store Vildmose tæt på den nuværende rundkørsel ved Blokhusvej – Luneborgvej.
Flyet havde til opgave at affotografere tyskernes base på Flyvestation Aalborg, og var blevet ramt af antiluftskyts, hvorfor det søgte ud over det øde område i Vildmosen.

Desværre var det så hårdt medtaget, at det styrtede ned og 4 besætningsmedlemmer blev dræbt i styrtet. Kun anden pilot Sergent Vincent Herbert Barr, reddede sig ud i faldskærm.

Han søgte tilflugt hos Ingvartine og Niels Andersen der boede i en nærliggende kreaturpasserbolig sammen med datteren Helga. Han var blevet såret i det ene ben af en granatsplint, han fik en forbinding på, og noget at spise, hvorefter han faldt i søvn på en sofa i stuen.

 

 

 

          Whitley rekogniseringsfly

 

Den tyske besættelse var jo kun godt 14 dage gammel, så egentlige modstandsgrupper var der ikke etableret endnu, og derfor blev den engelske flyver meldt til politiet – som udleverede ham til tyskerne, da det danske politi ikke anede hvad de skulle stille op med ham.

Han overlevede krigen, hvor han sad fanget i 5 forskellige tyske fangelejre. Han giftede sig i 1972 og fik 2 døtre. Han døde 97 år gammel i 2012.

  

 

 

Vincent Herbert Barr og hans døtre 

 

Tyskerne undersøgte nedstyrtningsstedet og bjærgede ligene af de 4 dræbte flyvere, hvorefter de skjulte flyvraget under et tykt tørvelag. De dræbte flyvere ligger begravet på Vadum Kirkegård.


I 1978 besluttede de danske myndigheder at grave resterne af flyvraget op, fordi erosionen havde gjort tørvelaget så tyndt, at der var fare for at landbrugsmaskinerne skulle ramme dele af bomberne, og derved være skyld i en eksplosion. Risikoen var rigtig, idet man fandt en skarp 250 punds bombe på vraget Alt var godt bevaret efter opholdet i mosejorden. Den sure mosejord standser erosionen, da der ikke kan trænge ilt ned i moselaget. Begge motorerne var så gode som da flyet borede sig ned i jorden, at olien stadig kunne hældes fra. Motorerne blev renset, og senere udstillet, den ene på Vildmosemuseet i Brønderslev, den anden på Bangsbo museum i Frederikshavn. Artikel fra Aalborg Stiftstidende 25. august 1978. 

 

 

 Mindesten for de 4 faldne engelske flyvere.

 

Efter flyvraget var blevet gravet op, skænkede Vildmosetilsynets leder, Erik Andersen en mindesten over de dræbte flyvere. Stenen fik plads ude på marken hvor nedstyrtningsstedet er ca. 200 meter fra vejen. Den blev af gode grunde ikke set af mange, og da rundkørslen blev etableret i 1994, og den lille rasteplads blev indrettet her, besluttede man at flytte mindestenen hertil.

 

 

 

Stedet er også mindeplads for L.P Jacobsen, der var forstander på planteforsøgsstationen i Tylstrup 1912 - 1934, og han stod i spidsen for opdyrkning af Store Vildmose.

 

Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.