Forside

Aabybro april 2021

 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen

“Vildmoseportens Venner” Torsdag den 27. maj 2021 kl. 18.00

på Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, 9440 Aabybro.

Vi starter med fælles spisning (stegt flæsk) kl. 18.00 – 19.00

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning 2019 og 2020 v/ formand Leif Larsen

3. Fremlæggelse af regnskab 2019 og 2020 v/ kasserer Bent Kragelund

4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

5. Fastsættelse af kontingent, personligt, husstand og foreninger/organisationer

6. Valg til bestyrelsen på valg er:

i. Bent Kragelund

ii. Kirsten Dige (Genopstiller ikke)

iii. Steen Balle Larsen (Genopstiller ikke)

iv. Ingo Nielsen

v. Leif Larsen

7.Valg af 2 suppleanter og 1 revisor på valg er

i. Kim Valsby-Koch (1. suppleant)

ii. Hans Kurt Simoni Mortensen (2. suppleant)

iii. Bruno Mølgaard (revisor)

8. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning,

afholder Fonden Vildmoseporten årsmøde med følgende punkter:

1. Årsberetning ved formand Leif Larsen

2. Fremlæggelse af regnskab for 2019 og 2020.

3. Fremlæggelse af regnskab for Vildmosekartoffelfestival 2019.

4. Valg til Fondens bestyrelse på valg er:

i. Christian Larsen

ii. Frode Falborg

iii. Jørn Kristiansen

iv. Leif Larsen

v. Ulrik Poulsen

 

 

Herefter serveres kaffe/te med brød.

P.b.v. Leif Larsen Vildmoseporten Biersted Mosevej 277 9440 Aabybro

 

Referat af generalforsamling 2021

Beretning "Vildmoseportens Venner" 2019-20

Beretning "Fonden Vildmoseporten" 2019-20

 

Til medlemmer af Vildmoseportens Venner Jeg håber alle har det godt,

og er ved godt humør og helbred på trods af den meget anderledes tid

vi har været igennem det sidste år med corona-restriktioner 

og forsamlingsforbud.

Det lykkedes derfor ikke at gennemføre den ordinære generalforsamling

i 2020. Hver gang vi havde planlagt en dato, kom der nye restriktioner,

som forhindrede en afholdelse, men nu ser det heldigvis ud til at være

lys for enden af tunnelen. Vi prøver derfor at få ”gang i hjulene” igen, og

håber så coronaen tillader afholdelse af de arrangementer vi har planlagt

for den kommende tid.

 

Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.