Forside

Aabybro april 2024

 

 

Der indkaldes hermed til generalforsamling i foreningen

“Vildmoseportens Venner” Torsdag den 9. april 2024 kl. 18.00

på Vildmoseporten, Biersted Mosevej 277, 9440 Aabybro.

Vi starter med fælles spisning  kl. 18.00 – 19.00

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent

Jørn Kristiansen

 

2. Bestyrelsens beretning 2023 og 2024 v/ formand Leif Larsen

 

Beretning Vildmoseportens Venner 2023

 

Traditionen tro startede vi med Påskeudstilling Skærtorsdag og Langfredag, hvor

Christian igen havde fået samlet en interessant skare af udstillere med forskellige

udbud af keramik, malerier, fotos og meget andet.

Vi kan vi ikke vide hvor mange gæster der kom, da der var gratis adgang til

udstillingen, men ud fra vores bedømmelse kom lige så mange som vanligt.

Det er vores håb, at når der var gratis adgang, så ville der være flere som

valgte at købe kartoffelsuppe, og/eller kaffe og kringle, samt lodseddel til

gevinster skænket af udstillerne.

Om det blev resultatet, er ikke til at sige, men Påskeudstillingen gav et

overskud på godt 8.000 kr.

 

Egnsaften den 9. maj sædvanen tro med stegt flæsk med persillesovs fra Biersted Kro,

havde vi tidligere major Hans Aage Simonsen til at fortælle om sin tid som den sidste

leder på Regan Vest. Aftenen havde deltagelse af 63 gæster, og gav et mindre overskud

på omkring 1.800 kr.

 

Forpagteren i juli måned er et populært tiltag som jeg tror både forpagterne og

publikum hygger sig med.

Man får en snak med gæsterne, rundvisning på Vildmoseporten og mulighed for

en kop kaffe og et stykke hjemmebagt kringle i stuen eller på gårdspladsen.

Jeg ved, at på nuværende tidspunkt, er der stadig ledige perioder, hvor man

kan ”ansøge” om at blive forpagter herude, måske bare en enkelt eller 2 dage –

vi har ikke krav om en lang forpagter aftale.

Christian modtager gerne ”ansøgning” fra dem som måtte ønske at virke som

forpagter i juli måned.

 

Det blev til 3 Guidede busture i august, arrangeret i samarbejde med Deal.dk,

med i alt 150 deltagere.

Efter en rundtur i Vildmosen til nogle af seværdighederne, hvor der er opstillet

informationstavler og kunstværker, bestod frokosten af smørrebrød fra Biersted Kro,

her på Vildmoseporten med efterfølgende rundvisning.

Overskuddet på turene var godt 12.000 kr.

 

”Guidede Kør Selv Ture” torsdag aften i juli og august var godt besøgt,

jeg tror kun der var en enkelt eller 2 aftener der blev aflyst på grund af

manglende publikum. Jeg tror at interessen for turistaktiviteter i Danmark

og Naturen er stigende, og vi vil og skal gøre vores til at fastholde interessen,

ved hele tiden at gøre opmærksom på os selv og mulighederne for en rigtig

god oplevelse i Store Vildmose.

 

Vildmosekartoffelfestival/Råvaremarked den 14. oktober blev afholdt i

regn og blæst, men da vi havde været forudseende/heldige, så blev råvaremarkedet

afholdt i store lukkede telte, så både stadeholdere og publikum kunne opholde sig i

tørvejr.

De udendørs aktiviteter var lidt være stillet, men der var trods alt stor interesse

for ”Grav Selv Kartofler”, Brækning af dådyr, samt Bålaktiviteterne.

På trods af det dårlige vejr, så er det mit indtryk, at alle havde en god dag.

 

Da der var gratis adgang for publikum, er det ikke muligt at sige hvor mange

der var, men at dømme ud fra salg, og ”befolkningstæthed” på pladsen, tror

jeg der var lige så mange som der plejer. Vi fik et overskud på godt 30.000 kr.

ud af det, lidt mindre end forrige år.

 

Jul i Oldemors Køkken” var igen en lille skuffelse med hensyn til besøgstal.

Kun 58 voksne og 11 børn deltog, vi havde flyttet arrangementet en uge frem,

for ikke at konkurrere med alle andre lignende lørdag før 1. søndag i advent.

Vi fik trods alt et positivt resultat på godt 1.200 kr., men set ud fra arbejdsindsatsen

både før og på selve dagen, så er det lidt skuffende. 16 frivilliges arbejde burde

give mere.

Vi har på nuværende tidspunkt ikke besluttet om vi skal lave det igen i år.

 

Demensbesøgene, har hidtil været støttet af Tryg Fonden, men desværre

fik vi ikke genbevilliget støtte, da vi søgte sidste år.  Vi søgte også Norlys

Vækstfonden, og desværre med samme negative resultat. Dog fortsatte vi

med at afholde demensarrangementer, og har besluttet også at gøre det i år,

og så håbe på vi får en sponsor i løbet af året.

Stor tak til jer frivillige, som tager et stort slæb med at betjene de demente

med kaffe, kringle fællessang m.m.

Vi kan dog godt bruge flere frivillige til denne opgave, så alle der h ar lyst og

interesse er velkommen til at kontakte Frode Falborg. Vi skal nok stå for en

oplæring i at deltage.

 

 

Ind i mellem disse faste arrangementer, har vi haft en del guidede ture

og besøg af forskellig art, så Vildmoseporten må siges at være et populært

og godt besøgt sted.

Vi har også fået en ny guide, Claus Søndergaard med på holdet, så nu er vi

3 der skiftes til at tage tørnen.

 

Som afslutning på året, holdt vi julefrokost for 31 ildsjæle og ledsagere.

I alt en hyggelig aften, med spisning, pakkespil og hyggeligt samvær.

 

 

Til slut vil jeg sige tak til alle de mange der har hjulpet til i årets løb med

vedligeholdelse, rengøring, medhjælp ved arrangementer og lignende.

I fortjener en meget stor tak – uden jeres indsats så stedet ikke så godt

og indbydende ud som det altid gør, og det er med til at vores gæster

kommer igen og igen.

 

Tak til medlemmer og sponsorer for jeres støtte.

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb.

Rigtig mange tak alle sammen for jeres villighed og indsats.

 

3. Fremlæggelse af regnskab 2023 og 2024 v/ kasserer Lars Holt

 

4. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i

hænde senest 8 dage før generalforsamlingen)

 

5. Fastsættelse af kontingent, personligt, husstand og foreninger/organisationer

Kontingentet på 15 kr0 for enkeltmedlemmer og 250  kr for husstande

 

6. Udlodning af overskud til Fonden Vildmoseporten

 

7. Valg til bestyrelsen på valg er:

i. Bente Toftegaard - fortsætter

ii.) Lars Holt - fortsætter

iii. Ole Thomsen fortsætter

 

8.Valg af 2 suppleanter og 1 revisor på valg er

i. Kim Valsby-Koch (1. suppleant) - genvalg

ii. Hans Kurt Simoni Mortensen (2. suppleant) - genvalg

iii. Bruno Mølgaard (revisor) - genvalg

8. Eventuelt

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning,

afholder Fonden Vildmoseporten årsmøde med følgende punkter:

 

9. Udpegning af medlemmer til Vildmoseportens bestyrelse

  1. Leif Larsen
  2. Frode Falborg
  3. Jørn Kristiansen
  4. Christian Larsen
  5. Anne Provst som repræsentant fra Vildmosemuseet

10. Eventuelt

Bruno Mølgaard foreslog, at vi lagde hovederne i blød for at finde nye arrangementer

 

Umiddelbart efter generalforsamlingens afslutning, afholder fonden Vildmoseporten årsmøde med følgende punkter

 

1. Årsberetning ved formand Leif Larsen - Den samme som for Vennerne

 

2. Fremlæggelse af regnskab for 2023 og 2024.

Regnskabskontoret fremlagde regnskabet 

 

Herefter serveres kaffe/te med brød.

P.b.v. Leif Larsen Vildmoseporten Biersted Mosevej 277 9440 Aabybro

 

 

Vildmoseporten
Biersted Mosevej 277
9440 Aabybro

info@vildmoseporten.dk
Vildmoseporten på:

 

OK
Cookie information

Dette websted anvender cookies til at registrere, hvordan du og andre benytter hjemmesiden.
Disse oplysninger bruger vi bl.a. til at se, hvordan vi kan forbedre den for dig som bruger. Læs mere.